Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2016 » Dzień Zdrowia i Profilaktyki 2.06.2016 w Columna Medica


Zaproszenie - ulotka

Dzień Zdrowia i Profilaktyki w Columna Medica w dniu 2.06 2016 r.

Uczestnicy warsztatów promujących zdrowie i aktywny styl życia poznali nowe aspekty walki z chorobami cywilizacyjnymi podczas spotkania w Centrum Rehabilitacji Columna Medica. Poprzez wykłady, ćwiczenia w basenie, masaże podwodne, nordic walking oraz zajęcia Mindfulnes zrozumieli jak ważne dla samopoczucia jest zrozumienie siebie, swoich potrzeb. Szczegółowy program zamieszczony jest poniżej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod pojęciem zdrowia kryje się całkowity dobrostan człowieka (psychiczny, fizyczny i społeczny). Żeby taki stan osiągnąć ważne jest przestrzeganie profilaktyki. Działania niezbędne w zakresie prewencji to:

# poprawa świadomości zdrowotnej w społeczeństwie oraz stanu zdrowia populacji,

# obniżenie kosztów leczenia,

# zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów, absencji chorobowej,

# zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju,

Profilaktyka zdrowotnaskupia się na wspieraniu człowieka w jego prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Działa także w kierunku zagrożeń czy niepożądanych zjawisk społecznych. Posiada ona następujące fazy:

1. Profilaktyka wczesna polega na utrwalaniu prawidłowych wzorców zachowań

2. Profilaktyka pierwotna zapobiegająca chorobie przez kontrolowanie czynników ryzyka

3. Profilaktyka wtórna przeciwdziała chorobie przez jej wczesne wykrycie i leczenie

4. Profilaktyka ostatniej fazy hamuje postęp choroby i ogranicza powikłania

kliknij na poniższy link:

Główne problemy zidentyfikowane i dyskutowane przez uczestników warsztatów

poniżej kilka fotek z warsztatów:
FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW