Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2010 » Współpraca z organizacjami pozarządowymi na świecie - Londyn


Współpraca z organizacjami pozarządowymi na świecie – Londyn

 

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji na rzecz Pacjentów (IAPO), organizacji pozarządowych spotkali się, by omówić wspólne cele i strategię działania w latach 2010 – 2014. Najważniejsze z nich to m.in. realizacja wspólnych programów w zakresie wymiany doświadczeń i poglądów między organizacjami działającymi na rzecz pacjentów, tworzenie narzędzi użytecznych dla organizacji i umieszczania ich w Internecie, tworzenie forum wymiany poglądów, możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w komitetach regionalnych WHO.

 

 

 


FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW