Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2010 » Konferencja Londyn 15 maja 2009 r.


Spośród ponad 200 organizacji zrzeszonych w IAPO do Londynu przyjechali delegaci, by wziąć udział w dorocznym zebraniu poświęconym zestawieniu poniesionych kosztów, zapoznaniu się z audytem, planowaniu organizacji kongresu w 2010  roku w Istambule, udziału w głosowaniu dotyczącym wyboru nowego członka zarządu IAPO.

Podczas wyborów w dniu 15 maja 2009 r.  do zarządu IAPO dołączyła Jolanta Bilińska, prezes fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów. Wszyscy serdecznie pogratulowali jej nowej funkcji.

Po południu przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w oparciu o podręcznik pracy
z pacjentem. Zajęto się głównie sprawami informacji dla pacjentów, przebiegiem rozmowy pacjenta z lekarzem, wyjaśnieniem diagnozy, rokowań, terapii, by pacjent rozumiał proces leczenia, ustalono w jakich momentach zaangażowanie pacjenta
ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego procesu leczenia.

 

 

 

 FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW