Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2009 » Prawa Pacjentów w Albanii – Grudzień 2009


Prawa Pacjentów w Albanii – Grudzień 2009 r.

 

Do Tirany, stolicy Albanii przyjechali przedstawiciele: Macedonii, Serbii, Polski, Bułgarii, Litwy, Chorwacji. Tematem tego międzynarodowego spotkania były prawa człowieka, prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej w różnych krajach europejskich.

Organizatorem spotkania było Narodowe Centrum Jakości, Bezpieczeństwa i Akredytacji w Instytucjach Zdrowotnych w Albanii.

Dyrektor Centrum prof. Isuf Kalo zaprezentował osiągnięcia jego placówki w zakresie przestrzegania praw człowieka w Albanii. O prawach pacjentów niepełnosprawnych opowiedziała Bardhylka Kospiri – Adrf, a o problemach w dostępie do usług medycznych pacjentów chorych na hemofilię powiedziała Vera Minga.

W oparciu o doświadczenie, wiedzę merytoryczną uczestnicy spotkania przygotowali rezolucję, czyli plan działania na przyszłość. Zależy im wszystkim na tym, by prawa pacjenta do prawidłowego leczenia według najnowszych kanonów wiedzy medycznej, prawo do rekompensaty w przypadku szkody zaistniałej w placówce medycznej stało się rzeczywistością, a nie martwym zapisem. Przedstawiciel fundacji uczestniczył w spotkaniu dzięki grantowi fundacji im. S. Batorego.

 

 

 

 

 FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW