Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2009 »  8-10 września 2008 r. Spotkanie w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog


Spotkanie w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"


W dniach 8 – 10 września 2008 r. przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów z Europy Wschodniej i Azji spotkali się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. W przedsięwzięcie East - East jest zaangażowanych 18 krajów. Spotkanie w Warszawie było poświęcone wdrażaniu zasad bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz skoncentrowanej na pacjencie opiece zdrowotnej.
Gospodarzem spotkania w Warszawie była Federacja Pacjentów Polskich.
W trakcie dyskusji ustalono, iż jedynym sposobem rozwiązania problemu bezpieczeństwa pacjentów jest współpraca między przedstawicielami administracji rządowej, świadczeniodawcami, organizacjami pacjentów oraz przedstawicielami środowiska medycznego. W ramach programu East – East fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów przyjęła w ubiegłym roku delegację z Ukrainy na staż studyjny w ramach którego zorganizowano spotkania z Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Centrum Akredytacji i Jakości w Ochronie Zdrowia oraz w szpitalach województwa łódzkiego. Przedstawiciele fundacji mieli możliwość przekazania informacji o prawach i obowiązkach pacjenta oraz instytucji rzecznika praw pacjentów. W ramach aktualnego programu Jolanta Bilińska, prezes fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów została zaproszona jako ekspert na spotkanie w Mołdawii w grudniu 2008 r.


Fot. Uczestnicy spotkania
FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW